1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Báo Động & Cảm Biến
  4. Nút bấm khẩn cấp không dây T3 (CS-T3-A)
  1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Báo Động & Cảm Biến
  4. Nút bấm khẩn cấp không dây T3 (CS-T3-A)

Nút bấm khẩn cấp không dây T3 (CS-T3-A)

Nút bấm khẩn cấp không dây
– Tần số hoạt động 433MHz
– Sử dụng pin CR 2450 – thời gian chờ đến 2 năm
– Lập tức gửi cảnh báo về bộ trung tâm báo động khi được kích hoạt

 

Mô tả

Nút bấm khẩn cấp không dây
•Tần số hoạt động 433MHz
•Sử dụng pin CR 2450 – thời gian chờ đến 2 năm
•Lập tức gửi cảnh báo về bộ trung tâm báo động khi được kích hoạt

 

 

Menu
CATALOG ONLINE