1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Báo Động & Cảm Biến
  4. Còi báo động không dây T9 (CS-T9-A)
  1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Báo Động & Cảm Biến
  4. Còi báo động không dây T9 (CS-T9-A)

Còi báo động không dây T9 (CS-T9-A)

Còi báo động không dây
•Cường độ âm thanh 85dB tại khoảng cách 3m
•Đèn chỉ thị màu đỏ nháy khi có báo động xảy ra( Nháy nhanh 2 lần 1 giây )
•Tần số hoạt động 433MHz
•Dòng điện hoạt động : thông thường 22mA , tối đa 200mA

 

Mô tả

Còi báo động không dây
•Cường độ âm thanh 85dB tại khoảng cách 3m
•Đèn chỉ thị màu đỏ nháy khi có báo động xảy ra( Nháy nhanh 2 lần 1 giây )
•Tần số hoạt động 433MHz
•Dòng điện hoạt động : thông thường 22mA , tối đa 200mA

 

Menu
CATALOG ONLINE