1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Báo Động & Cảm Biến
  4. Cảm biến từ không dây T2 (CS-T2-A)
  1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Báo Động & Cảm Biến
  4. Cảm biến từ không dây T2 (CS-T2-A)

Cảm biến từ không dây T2 (CS-T2-A)

Cảm biến từ không dây T2
– Tần số 433MHz
– Phát hiện sự kiện đóng mở cửa – lập tức gửi tín hiệu về trung tâm báo động
– Sử dụng pin CR 2450 – thời gian chờ đến 2 năm

 

Mô tả

Cảm biến từ không dây T2 (CS-T2-A)

Cảm biến từ không dây T2
•Tần số 433MHz
•Phát hiện sự kiện đóng mở cửa – lập tức gửi tín hiệu về trung tâm báo động
•Sử dụng pin CR 2450 – thời gian chờ đến 2 năm

 

Menu
CATALOG ONLINE