đổi Tên Tài Khoản Ezviz

Hướng dẫn đổi tên camera trong ứng dụng EZVIZ

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN CAMERA TRONG ỨNG DỤNG EZVIZ Bạn có nhiều camera EZVIZ và muốn phân biệt các camera này có thể chọn cách đặt tên cho từng camera theo các bước sau: Bước 1: Mở app EZVIZ và…
Menu
CATALOGUE ONLINE